Najčešća pitanja korisnika

Preuzimanje paketa možete najranije očekivati sljedeći radni dan od dana plaćanja usluge.

Ako je plaćanje izvršeno karticom, pošalji nam broj narudžbe ili broj računa na adresu: pakethr@gls-croatia.com i povrat sredstava biti će izvršen na račun kartice koja je korištena prilikom plaćanja narudžbe. Kod storna kartičnog plaćanja sredstva na tvoj račun sjedaju u roku od 1-28 dana što ovisi isključivo o bankama kod kojih su računi s kojih se sredstva prebacuju.

Ako je plaćanje izvršeno internet bankarstvom, pošalji nam broj narudžbe ili broj računa, ime, prezime, adresu i IBAN na adresu: pakethr@gls-croatia.com kako bismo poništili narudžbu i vratili sredstava na tvoj račun. Kod storna plaćanja internet bankarstvom sredstva na tvoj račun sjedaju unutar 3 radna od dana zaprimanja gore navedenih informacija.